Dr. Szmatona Gábor

1997 Szeged, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, általános orvosi kar

1997-2002 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Budapest, egyetemi gyakornok

2000- Budapest, DUNAMENTI REK, meddőségi, IVF szakember

1997-ben végeztem a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, ahol már 1994-től embryopathologiai kutatásokat végeztem a szegedi Női Klinikán TDK kutatómunka keretében.

1997-2003-ig a budapesti Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján voltam egyetemi gyakornok, majd tanársegéd.

1999-től az Egyetem meddőségi szakambulanciáján kezdtem foglalkozni a nőgyógyászat egyik egyre gyorsabban fejlődő és specializálódó szakterületével; a meddőséggel, majd 2000-től a Kaáli Intézetben az asszisztált reprodukció IVF kezeléseiben vettem részt és azóta is a nőgyógyászatnak ezen komplex területével foglalkozom. A meddőségi kivizsgálások és kezelések megkívánják számos társszakma; mint belgyógyászat, diabetológia, haematologia, genetika és immunológia naprakész ismeretét és elsajátítását. Ugyanakkor magának az IVF kezeléseknek a nőgyógyászati aspektusa mellett szorosan szükségessé tette az embryologia és a labortechnológia területének utóbbi 30 évben történő fejlődésének követését, folyamatos tanulását mind szakmai kurzusokon és kongresszusokon való részvétellel. Az IVF rendkívül gyorsan fejlődő, speciális szakággá vált, amit ebben a közel 23 évben sikerült tapasztalnom és részese lennem. A több ezer IVF kezelés után a mai napig – a páciensek magasfokú ellátása mellett – az IVF továbbképzésében való folyamatos részvétel is szerves részét képezi a meddőségi klinikán végzett munkánknak. A társszakmák, mint immunológia, belgyógyászat, genetika azon belül is a PGD eljárások megkívánják ezen tudományterületek folyamatos követését és képzésükben való részvételét, betegeink minél magasabb szintű, komplex ellátása érdekében. Ezt példázza az a több ezer gyermek születése melynek részese lehettem az Intézetben eltöltött 23 szakmai évem alatt.

To top
Megszakítás