Panaszok és közérdekű bejelentések

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó panasz, valamint közérdekű bejelentés a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft.-kez írásban (postai úton vagy elektronikusan) nyújtható be vagy szóban terjeszthető elő.

Panasznak minősül azon beadványa, amely szerint a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. foglalkoztatottjai eljárásuk során jog- vagy érdeksérelmet okoztak, ha ezek elintézése nem tartozik más, – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Amennyiben más személy jogsértő magatartására vagy mulasztására kívánja felhívni a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. figyelmét, és nem saját ügyében a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. foglalkoztatottjai által okozott jogsértés vagy mulasztás miatt kíván bejelentést tenni a bejelenő, akkor a közérdekű bejelentés megnevezést szükséges használni.

Panasszal bárki fordulhat a Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft.-hez, de kizárólag saját ügyében tud panaszt benyújtani.

A Panasz és Közérdekű bejelentés benyújtásának módja és helye:

A Panaszt és Közérdekű bejelentést az ügyvezetői titkárságra kell benyújtani vagy a DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft.  hivatalos honlapján található bejelentő űrlap kitöltött, aláírt, beszkennelt példányával küldhető meg részünkre az alábbi e-mail címre: budapest@dunamentirek.hu, vagy postai úton a 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a címre küldhető meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlappal egyidejűleg az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és  megküldése is szükséges.

Közérdekű bejelentés, panasz bejelentésére szolgáló űrlap

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

To top
Megszakítás