Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. (a továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

1. a Társaság által foglalkoztatott,

2. az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

3. a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,

5. a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

6. a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

7. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

8. a Társasággal a 4., 5. vagy 7. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

9. az a személy, akinek a 4., 5. vagy 7. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

A bejelentési rendszert a Társaságnál a Társaság adatvédelmi tisztviselője (továbbiakban: bejelentési rendszer működtetője) működteti.

A szóbeli bejelentést a bejelentési rendszer működtetőjénél személyesen – időpont egyeztetést követően – a Társaság székhelyén (1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a) lehet megtenni.

Az írásbeli bejelentést az alábbiak szerint lehet megtenni:

elektronikus úton a társaság e-mail címén: belsovisszaeles@dunamentirek.hu vagy postai úton az alábbi címen:

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft.  

1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a

A borítékon fel kell tűntetni a „belső visszaélés bejelentés” jeligét.

To top
Megszakítás