Menü Bezárás

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Éves költségvetés, beszámoló.

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

3.2. Létszám és személyi juttatások

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

2021        I. negyedév       II. negyedév      III. negyedév       IV. negyedév
2022       I. negyedév

3.3. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Az DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései.

Éves bontásban az ötmillió forintot elérő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

2020    2021    2022

 

3.4. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

Intézkedési terv