Dr. Kovács Péter

1994-ben végeztem a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen Szegeden, summa cum laude minősítéssel. Végzés után nagyapám és édesapám orvosi pályáját követve én is a szülészet-nőgyógyászat szakterületet választottam. Szülész-nőgyógyász képzésemet, majd egy második hároméves képzést reprodukciós endokrinológia és meddőség ellátás szakterületen New Yorkban, az Albert Einstein College of Medicine-en végeztem. Mind szülészet-nőgyógyászatból, mind reprodukciós endokrinológia és meddőség ellátásból sikeres szakvizsgát tettem az USA-ban. 2002-ben tértem haza Amerikából és Budapesten a Kaáli Intézetben helyezkedtem el. 2008-tól az Intézet orvosigazgatója vagyok. 2005-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem PhD minősítést. A PhD dolgozatom témája a diabétesz, illetve inzulin gonadotropin-releasing hormon termelő neuronokra gyakorolt hatása volt egy állatmodellben vizsgálva. A pályám során azóta is fontosnak tartom a tudományos tevékenységet; több, mint 55 tudományos cikket publikáltam többnyire nemzetközi szaklapokban, 14 könyvfejezet megírásában vettem részt és 75 előadást tartottam hazai, illetve nemzetközi konferenciákon. 2008 óta a Humán Reprodukciós Bizottságnak vagyok a tagja.  A Magyar Nőorvos Társaság mellett tagja vagyok az európai (ESHRE) és amerikai (ASRM) reprodukciós medicina társaságnak.

Klinikai munkám során fontosnak tartom a meddő párok alapos, de megfelelő evidencián alapuló kivizsgálását és kezelését. Szintén fontosnak tartom azon új, akár diagnosztikus, akár a napi gyakorlat során használt terápiás eljárások minél előbbi bevezetését, melyekről a hatékonyságukat bizonyították. Sokszor mi magunk is szerepet vállalunk ezen új készítmények (különböző stimulációhoz használt gyógyszerek), vagy eljárások (pl.: time-lapse embrió monitorizálás technológia) bevezetés előtti vizsgálataiban. Napi munkám során különösen érdekel a stimulációs technikák folyamatos fejlesztése, egyénre szabása, illetve azon párok kivizsgálása, akik több sikertelen megelőző meddőségi kezelésen estek már át.

To top
Megszakítás