Dr. Bernard Artúr

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Női Klinikáján szereztem szülész-nőgyógyász majd aneszteziológus szakorvosi képesítést. Az ott eltöltött 22 év után egyetemi adjunktusként kerültem a Kaáli Intézetbe 1992-ben, így annak egyik alapító tagja vagyok. Egyetemi éveim alatt 1978-tól több, mint egy évet töltöttem ösztöndíjasként az USA-ban, majd, 1987-től 1990 júniusáig Németországban dolgoztam. Ott több, mint egy évig az Erlangeni Egyetem Nőgyógyászati Klinika IVF munkacsoportjának aktív tagja voltam, így meddőségkezelési ismereteim 1987-re nyúlnak vissza.

Számos hazai és nemzetközi meddőséggel foglalkozó kongresszuson tartottam összességében több, mint 50 előadást. Közel 30 közleményem jelent meg ebből a tárgykörből és három könyvfejezetet is írtam. 1991-től az orvostudományok kandidátusa vagyok.  1996-ban habilitált doktori címet szereztem a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemen az IVF témaköréből.

Német és angol állami nyelvvizsgám van, mindkét nyelvet folyékonyan beszélem. Tagja vagyok az Amerikai Reproduktív Medicina Társaságnak (ASRM) és az Osztrák in Vitro Fertilizációs Társaságnak.

Az Intézetben eltöltött több, mint 30 év alatt több ezer IVF kezelést végeztem, illetve felügyeltem. Részt vettem az eljárás új módszereinek bevezetésében és azok rutinszerű végzésének megszervezésében.

To top
Megszakítás